SV.30M1

Nederland


Welkom bij Schietvereniging .30 M1 Nederland

Momenteel de grootste en gestaag groeiende vereniging welke is  aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie

Wilt u meer weten?

Algemeen                Voor leden                Bestuur


Welcome

May we introduce ourselves:  click here   

Willkommen

Dürfen wir uns vorstellen:  klicke hier.


 

DISCLAIMER

De maker en de vereniging van deze websites kunnen NIET aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige informatie op deze internetpagina's. Noch voor directe of indirecte schade welke daardoor ontstaat of kan ontstaan, nu of  in de toekomst. Aan de inhoud van de pagina's kunnen op generlei wijze rechten ontleend worden.